25.08.2018.by TIDA

TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)

TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบแรก)

Thesis Awards 2018 รอบแรก :

คัดเลือกผลงานโดยคณาจารย์จากสภาวิชาการ (IAIDAC) ทั้ง 20 สถาบัน

ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 นะค่ะ

ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯในครั้งนี้ค่ะ